ב.מפת האתר

h02-01s
דקדוק

הפועל בעברית מקראית – מושגי יסוד   ***
פעלים חצי-רגילים בעברית מקראית        (עבור מורים)
תנועות ונקודות בעברית מקראית    —   שני עיונים מְתַקְּנִים
פעלים ארמיים במקרא

פרושים וחדושים

פשט לפני דרש  ***
מבוא להבנת טעמי המקרא   ***
נקוד הבבלי – מבוא קצר
קין והבל   ו˝הכנעני אז בארץ˝
מקום סדום ועמורה ומלחמת ים המלח
קבורת רחל
מקום קריעת ים סוף
עשרת הדברים
מסעי הארון, המשכן והמזבח
מעשה עגל הזהב
הסבר הפרקים הראשונים של ספר במדבר
מדריך לספר איוב – כדי להקל על התלמיד
משמעות המקרא בעברית החדשה (מקור בעבריתׁׂ)
פרושים על מגלת אסתר
הבסיס של שבת דאורייתא   ***

נתוחים

כתיב וקרי
עליות
מפתחות לספר תהלים

שחזור הרצאה של הרב קופול כהנא זצ″ל

מכירת הארץ לשנת השמיטה

Advertisements