ב.מפת האתר

h02-01s
דקדוק

הפועל בעברית מקראית – מושגי יסוד   ***
פעלים חצי-רגילים בעברית מקראית        (עבור מורים)
תנועות ונקודות בעברית מקראית    —   שני עיונים מְתַקְּנִים
פעלים ארמיים במקרא

פרושים וחדושים

פשט לפני דרש  ***
מבוא להבנת טעמי המקרא   ***
נקוד הבבלי – מבוא קצר
מקום סדום ועמורה ומלחמת ים המלח
קבורת רחל
מקום קריעת ים סוף
עשרת הדברים
מסעי הארון, המשכן והמזבח
מעשה עגל הזהב
הסבר הפרקים הראשונים של ספר במדבר
שילה בתנ˝ך
מדריך לספר איוב – כדי להקל על התלמיד
משמעות המקרא בעברית החדשה (מקור בעבריתׁׂ)
פרושים על מגלת אסתר
הבסיס של שבת דאורייתא   ***

נתוחים

כתיב וקרי
עליות
מפתחות לספר תהלים

שחזור הרצאה של הרב קופול כהנא זצ″ל

מכירת הארץ לשנת השמיטה

Advertisements